Βιβλίο

Εδώ μπορείτε να δείτε το εξώφυλλο, τον πρόλογο, τα περιεχόμενα και μέρος του 1ου κεφαλαίου του βιβλίου μου με τίτλο Υδραυλική Μηχανική και ISBN 978-618-5218-57-7 το οποίο απαρτίζεται από 607 σελίδες. Μπορείτε να το αγοράσετε είτε από βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης είτε στέλνοντας μου μήνυμα.

Ο σκοπός του συγγράμματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των θεωρητικών αρχών της υδραυλικής μηχανικής, δηλαδή του κλάδου της εφαρμοσμένης μηχανικής που μελετά τα ρευστά σε ηρεμία και σε κίνηση. Το κύριο υπό μελέτη ρευστό της υδραυλικής μηχανικής είναι το νερό το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, στις μέρες μας, η διαχείριση των υδατικών πόρων έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι οι ανάγκες για νερό αυξάνονται συνεχώς. Έτσι ένας υδραυλικός μηχανικός καλείται να επιλύσει προβλήματα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της ρευστομηχανικής ώστε να εξοικονομήσει νερό, να προστατέψει το περιβάλλον και να καλύψει βασικές ανθρώπινες ανάγκες.