Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί

Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο τον Εφέσιο «Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί», δηλαδή η φύση αγαπά να κρύβεται. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν την δύναμη της φύσης και την απρόβλεπτη συμπεριφορά της, χωρίς όμως αυτό να πτοεί τις προσπάθειες τους για την κατανόηση της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανθρώπινης επιμονής είναι η αξιόπιστη πρόγνωση των καιρικών φαινομένων βάσει της μετεωρολογίας. Άλλο παράδειγμα είναι η πρόβλεψη των τιμών της απορροής μίας λεκάνης για την οριοθέτηση ενός υδατορεύματος.

Συνέχεια ανάγνωσης «Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί»

Η εντροπία πληροφοριών του Shannon

Έστω πως θέλουμε να κωδικοποιήσουμε την έκβαση ενός γεγονότος (πχ να στείλουμε σε έναν φίλο μας μήνυμα για το αν πέρασε το μάθημα της τεχνικής υδρολογίας). Είναι δυνατόν να του στείλουμε τις φράσεις «Πέρασες το μάθημα» και «Δεν πέρασες το μάθημα» αναλόγως με την έκβαση του συμβάντος. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να του απαντήσουμε με ένα δυαδικό ψηφίο (bit): 1 εάν πέρασε το μάθημα και 0 εάν κόπηκε. Στην πρώτη περίπτωση το μήνυμα περιέχει 136 ή 168 bits πληροφορίας (8 bits ανά χαρακτήρα) ενώ στην δεύτερη περίπτωση περιέχει μόνο 1 bit. Άρα η απάντηση στο ερώτημα κωδικοποιείται βέλτιστα με 1 bit πληροφορίας.

Συνέχεια ανάγνωσης «Η εντροπία πληροφοριών του Shannon»

Αυτά που έμαθες στην σχολή ξέχασε τα. Δεν ισχύουν.

Σίγουρα είναι αρκετές οι φορές που νέοι φοιτητές ή επιστήμονες ακούν από μεγαλύτερους συναδέλφους τους ή μη τις ατάκες «Αυτά που μαθαίνεις στην σχολή είναι θεωρητικά. Στην πράξη θα μάθεις την δουλειά», «Αυτά που έμαθες στην σχολή ξέχασε τα γιατί δεν ισχύουν» κτλ. Ε λοιπόν αυτό που σίγουρα δεν ισχύει είναι οι δηλώσεις αυτού του στυλ. Μάλιστα όχι μόνο δεν ισχύουν αλλά είναι και επικίνδυνες για τους ακόλουθους λόγους:

Συνέχεια ανάγνωσης «Αυτά που έμαθες στην σχολή ξέχασε τα. Δεν ισχύουν.»

Γιατί δεν χρησιμοποιείται το Google Earth για τοπογραφικά

Μία εύλογη απορία ανθρώπων μη εξοικειωμένων με την επιστήμη της τοπογραφίας είναι η εξής: Γιατί να μην αποτυπώσω εγώ ο ίδιος την περιουσία μου μέσω του Google Earth, εντοπίζοντας τα όρια της, από την στιγμή που το Google Earth δίνει συντεταγμένες; Η παραπάνω απορία είναι σίγουρα δικαιολογημένη, ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα έχει τρία σκέλη.

Συνέχεια ανάγνωσης «Γιατί δεν χρησιμοποιείται το Google Earth για τοπογραφικά»

Online εργαλείο μετατροπής συντεταγμένων

Η μετατροπή καρτεσιανών συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς είναι ένα κλασσικό πρόβλημα γεωδαισίας το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Τοπογράφος Μηχανικός. Το βασικό σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το ΕΓΣΑ 87 ενώ οι συντεταγμένες παλιότερων σχεδίων αναφέρονται σε HATT. Παράλληλα, για να εμφανιστεί η περιοχή μελέτης στο Google Earth πρέπει να γίνει μετατροπή των συντεταγμένων από ΕΓΣΑ 87 σε WGS84. Βέβαια δεν απασχολούν μόνο αυτά τα τρία συστήματα αναφοράς έναν Τοπογράφο Μηχανικό (π.χ. ένα νέο σύστημα αναφοράς στην Ελλάδα είναι το HTRS07).

Συνέχεια ανάγνωσης «Online εργαλείο μετατροπής συντεταγμένων»