Η συνήθεια του μηδενισμού

Κατάσταση Α

Περνάμε την πόρτα μίας δημόσιας υπηρεσίας ευχόμενοι να εξυπηρετηθούμε γρήγορα ώστε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα μας. Και λαμβάνοντας υπόψιν την προϊστορία και φήμη του δημοσίου, προβλέπουμε ένα δύσκολο πρωινό. Βαδίζουμε προς τον αργόσχολο υπάλληλο ο οποίος μας λέει πως χρειάζεται επιπλέον το τάδε χαρτί από την τάδε υπηρεσία. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να ξαναρθούμε σε αυτή την επίγεια κόλαση και φεύγοντας ενοχλημένοι (στην καλύτερη) λέμε ή σκεπτόμαστε ατάκες του τύπου «Ά ρε κλασσικό δημόσιο», «Ξύλο που σας χρειάζεται όλων σας», κτλ.

Συνέχεια ανάγνωσης «Η συνήθεια του μηδενισμού»

Zonums Software Tools

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου (The Engineering Toolbox) παρουσιάζεται μία επιπλέον χρήσιμη βιβλιοθήκη λογισμικού στην διεύθυνση www.zonums.com. Σε αυτήν υπάρχουν δωρεάν online λογισμικά τα οποία κατά κανόνα εκτελούν εργασίες σχετικές με το google earth ή google maps. Για παράδειγμα, με το εργαλείο DigiPoint είναι δυνατή η επιλογή σημείων στο google maps και η εξαγωγή τους σε αρχείο txt.

Συνέχεια ανάγνωσης «Zonums Software Tools»

The Engineering Toolbox

Το Engineering Toolbox είναι μία ιστοσελίδα η οποία περιέχει αξιόλογες πληροφορίες για μηχανικούς κάθε ειδικότητας. Παραδειγματικά μπορούμε να αναφέρουμε, όσον αφορά την υδραυλική μηχανική, πως το Engineering Toolbox περιέχει τύπους και μεθοδολογίες σύμφωνα με τις οποίες διαστασιολογούνται αγωγοί και λοιπές υδραυλικές διατάξεις. Επιπλέον, εκεί συναντά κανείς αρκετούς πίνακες και διαγράμματα με τις ιδιότητες διαφόρων υλικών (πχ ιξώδες, μέτρο ελαστικότητας, κτλ) οι οποίες εμπλέκονται στους υδραυλικούς υπολογισμούς.

Συνέχεια ανάγνωσης «The Engineering Toolbox»

Η ορθότητα της ορθολογικής μεθόδου

Η κυριότερη μέθοδος για τον υπολογισμό της παροχής όμβριων Q στην έξοδο μίας λεκάνης παροχής είναι η ορθολογική μέθοδος. Η συγκεκριμένη μέθοδος υπαγορεύει ότι

Q = c i A                                                                     (1)

όπου c ο λεγόμενος συντελεστής απορροής, i η ένταση της βροχόπτωσης και Α το εμβαδόν της λεκάνης απορροής. Ο συντελεστής απορροής είναι αδιάστατος, η τιμή του είναι μικρότερη της μονάδας και εξαρτάται κυρίως από την τοπογραφία, την φυτοκάλυψη και την εδαφική σύσταση της λεκάνης απορροής. Όταν η τιμή της έντασης i υπολογίζεται για διάρκεια βροχής ίσο με τον χρόνο συρροής της λεκάνης, η παροχή Q λαμβάνει την μέγιστη τιμή της. Σημειώνεται ότι ο χρόνος συρροής είναι ο χρόνος που χρειάζεται η πιο απομακρυσμένη σταγόνα για να φτάσει στην έξοδο της λεκάνης διανύοντας το υδρογραφικό δίκτυο.

Συνέχεια ανάγνωσης «Η ορθότητα της ορθολογικής μεθόδου»

Το θεωρητικό υπόβαθρο των UAV (Drones)

Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις επιστήμες του μηχανικού και η εξέλιξη της τεχνολογίας τους θα τους προσδώσει ακόμη περισσότερες εφαρμογές. Ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογής των UAV είναι: η τοπογραφία, η διαχείριση φυσικών καταστροφών, οι κατασκευές, η αρχαιολογική έρευνα και άλλες πολλές. Συνήθως αναφερόμαστε στα UAV με τον όρο Drone ο οποίος είναι λανθασμένος διότι χρησιμοποιείται για τα μεγάλα στρατιωτικού τύπου οχήματα που χρησιμοποιούν σταθερά πτερύγια.

Συνέχεια ανάγνωσης «Το θεωρητικό υπόβαθρο των UAV (Drones)»