Φράγματα νερού σε ρόλο μπαταριών

Ένας ταμιευτήρας σχηματιζόμενος από ένα φράγμα μπορεί να έχει πολλαπλή σκοπιμότητα: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική προστασία, για την αποθήκευση νερού και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μία επιπλέον δυνατή εφαρμογή ενός υδροηλεκτρικού έργου είναι η χρήση του ως «μπαταρία». Ένα τέτοιο υδροηλεκτρικό έργο ονομάζεται αντλήσεως-ταμιεύσεως και παρακάτω εξηγείται πως λειτουργεί.

Συνέχεια ανάγνωσης «Φράγματα νερού σε ρόλο μπαταριών»

Εξομοίωση της λειτουργίας λεκάνης απορροής με γενετικό αλγόριθμο

Μία λεκάνη απορροής μπορεί να προσομοιωθεί με ένα πλήθος μη γραμμικών ταμιευτήρων οι οποίοι βρίσκονται σε σειρά, δηλαδή η εκροή του ενός είναι η εισροή του επόμενου. Έτσι η εισροή στον πρώτο ταμιευτήρα και η εκροή από τον τελευταίο ισοδυναμούν κατ’ αντιστοιχία με την εισροή και εκροή στην λεκάνη απορροής.

Συνέχεια ανάγνωσης «Εξομοίωση της λειτουργίας λεκάνης απορροής με γενετικό αλγόριθμο»

Το πρόσθετο Solver στο Excel

Το MS Excel είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο διευκολύνει τους μαθηματικούς υπολογισμούς μέσω της μεγάλης βιβλιοθήκης συναρτήσεων που διαθέτει. Ένα ενδιαφέρον πρόσθετο του MS Excel είναι το Solver το οποίο παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα επίλυσης μη γραμμικών εξισώσεων και βελτιστοποίησης συναρτήσεων.

Συνέχεια ανάγνωσης «Το πρόσθετο Solver στο Excel»

Ο υδροστρόβιλος του Αρχιμήδη

Ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος (περ. 287 π.Χ. – περ. 212 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Λίγες λεπτομέρειες από τη ζωή του είναι γνωστές, αλλά παρ’ όλα αυτά θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της κλασσικής αρχαιότητας λόγω της αξιοσημείωτης συνεισφοράς του στα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Μία από τις πιο σημαντικές εφευρέσεις του Αρχιμήδη ήταν η κοχλιωτή έλικα του η οποία χρησίμευε στην ανύψωση νερού.

Συνέχεια ανάγνωσης «Ο υδροστρόβιλος του Αρχιμήδη»

Τεχνητή νοημοσύνη

Ένας ανερχόμενος κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι σχετικά νέος καθώς τα πρώτα βήματα έγιναν μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως οι βάσεις για την μελέτη της λογικής και της νοημοσύνης έχουν θεμελιωθεί από τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους με την ανάπτυξη της Αριστοτέλειας συλλογιστικής.

Συνέχεια ανάγνωσης «Τεχνητή νοημοσύνη»