Υπηρεσίες

Διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, και με ιδιαίτερη έμφαση στην λεπτομέρεια, το τεχνικό γραφείο μου παρέχει υπηρεσίες μηχανικού υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, το γραφείο συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και με νομικούς συμβούλους ώστε να είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  1. Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθετήσεις γεωτεμαχίων
  2. Τοπογραφικά διαγράμματα για δηλώσεις κτηματολογίου, συμβόλαια και άδειες
  3. Φωτοερμηνείες
  4. Δηλώσεις και διορθώσεις κτηματολογίου
  5. Υδρολογικές μελέτες επιφανειακών υδάτων
  6. Υδραυλικές και τοπογραφικές μελέτες για την οριοθέτηση/διευθέτηση υδατορευμάτων και την κατασκευή τεχνικών έργων
  7. Υδραυλικές και τοπογραφικές μελέτες για δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ομβρίων και ακαθάρτων
  8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για τις ανάγκες επαγγελματιών και επιχειρήσεων

Η τιμή της κάθε εργασίας εξετάζεται κατά περίπτωση και κατόπιν επικοινωνίας.