Υπηρεσίες

Διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, και με ιδιαίτερη έμφαση στην λεπτομέρεια, το τεχνικό γραφείο μου παρέχει υπηρεσίες μηχανικού υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, το γραφείο συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και με νομικούς συμβούλους ώστε να είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  1. Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθετήσεις γεωτεμαχίων
  2. Τοπογραφικά διαγράμματα για κτηματολόγιο, συμβόλαια και άδειες
  3. Τοπογραφικές μελέτες για έργα δημοσίου
  4. Υδρολογικές μελέτες επιφανειακών υδάτων
  5. Υδραυλικές μελέτες για την οριοθέτηση/διευθέτηση υδατορευμάτων, για την κατασκευή τεχνικών έργων (οχετοί, γέφυρες) και για αντιπλημμυρικά έργα
  6. Υδραυλικές μελέτες για δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ομβρίων και ακαθάρτων
  7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για τις ανάγκες μηχανικών

Η τιμή της κάθε εργασίας εξετάζεται κατά περίπτωση και κατόπιν επικοινωνίας.