Λογισμικό

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα διάφορα προγράμματα που έχω αναπτύξει κατά καιρούς. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία τους ή εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

HydroCalc

Το HydroCalc 2021 είναι ένα ισχυρό λογισμικό φτιαγμένο ώστε να είναι το πολυεργαλείο ενός υδραυλικού μηχανικού-μελετητή. Το λογισμικό αυτό υπολογίζει απλά και γρήγορα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, αλλά και μεμονωμένους βαρυτικούς υπό πίεση, καταθλιπτικούς και με ελεύθερη επιφάνεια αγωγούς. Επιπλέον, προσομοιώνει την λειτουργία οχετών και επιλύει βασικά υδρολογικά προβλήματα. Εκτός της αποτελεσματικότητας του, απαιτείται σχεδόν μηδενικός χρόνος από έναν χρήστη για να εξοικοιωθεί με την διεπαφή του. Επικοινωνήστε μαζί μου για να λάβετε μία άδεια χρήσης ή να ενημερώσετε δωρεάν την ήδη εγκατεστημένη άδεια σας. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε κάνοντας κλικ εδώ. Η τρέχουσα έκδοση του HydroCalc 2021 είναι η 1.4.0 .

Μακροεντολές CAD

Επικοινωνώντας μαζί μου είναι δυνατόν να προμηθευτείτε δωρεάν τα εξής σχεδιαστικά εργαλεία:

 1. CrossDesigner – Δημιουργία διατομών σε περιβάλλον CAD με δυνατότητα εισαγωγής τους στο HEC-RAS
 2. ProfileDesigner – Σχεδιασμός μηκοτομών σε περιβάλλον CAD
 3. CAS2RAS – Αυτόματη μεταφορά διατομών σχεδιασμένων σε CAD στο HEC-RAS
 4. DLegendMaker – Σχεδιασμός υπομνημάτων σε σχέδια μηκοτομών
 5. CLegendMaker – Σχεδιασμός υπομνημάτων σε σχέδια διατομών
 6. KmDesigner – Εισαγωγή χιλιομέτρησης σε οριζοντιογραφίες
 7. HeightCalc – Γρήγορη εκτέλεση γραμμικών παρεμβολών για την εκτίμηση υψομέτρων εντός λογισμικού CAD
 8. AreaLegend – Εμβαδομέτρηση γηπέδου, αναγραφή των διαστάσεων στις πλευρές του και εισαγωγή του πίνακα συντεταγμένων σε περιβάλλον CAD.

Υπολογιστικά φύλλα

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα υπολογιστικά φύλλα:

 1. Εναλλασσόμενα μπλοκ – Δημιουργία ενός υετογραφήματος σχεδιασμού με την μέθοδο των εναλλασσόμενων υψών βροχής
 2. Υπολογισμός κλειστών αγωγών – Υπολογισμός της παροχής, απώλειας φορτίου ή διαμέτρου ενός σωλήνα υπό πίεση
 3. Ανάλυση Γέφυρας – Προσομοίωση μίας γέφυρας ως τοπική στένωση σε έναν ανοικτό αγωγό