Λογισμικό

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα διάφορα προγράμματα που έχω αναπτύξει κατά καιρούς. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία τους ή εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

HydroCalc

Το HydroCalc 2021 υπολογίζει απλά και γρήγορα σωλήνες υπό πίεση, αντλίες, αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια, αποχετευτικούς αγωγούς και εκχειλιστές. Επίσης, επιλύει σύνθετα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Επικοινωνήστε μαζί μου για να λάβετε μία άδεια χρήσης ή κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Δωρεάν λογισμικό

Επικοινωνώντας μαζί μου είναι δυνατόν να προμηθευτείτε τα εξής σχεδιαστικά εργαλεία:

  1. CrossDesigner – Δημιουργία διατομών σε περιβάλλον CAD με δυνατότητα εισαγωγής τους στο HEC-RAS
  2. ProfileDesigner – Σχεδιασμός μηκοτομών σε περιβάλλον CAD
  3. CAS2RAS – Αυτόματη μεταφορά διατομών σχεδιασμένων σε CAD στο HEC-RAS
  4. DLegendMaker – Σχεδιασμός υπομνημάτων σε σχέδια μηκοτομών
  5. CLegendMaker – Σχεδιασμός υπομνημάτων σε σχέδια διατομών
  6. KmDesigner – Εισαγωγή χιλιομέτρησης σε οριζοντιογραφίες
  7. HeightCalc – Γρήγορη εκτέλεση γραμμικών παρεμβολών για την εκτίμηση υψομέτρων εντός λογισμικού CAD

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε δωρεάν τα ακόλουθα προγράμματα:

  1. Irrigation Solver – Πρόγραμμα για τον σχεδιασμό αρδευτικών δικτύων
  2. Polynomial equation solver – Λογισμικό για την επίλυση κυβικών εξισώσεων
  3. Pipe flowrate – Λογισμικό για τον υπολογισμό της παροχής σε σωλήνα

Όταν οδηγηθείτε στον φάκελο με τα αρχεία του συνδέσμου, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να κατεβάσετε και πιέστε το πλήκτρο «Download» για να κατέβει.