Λογισμικό

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα διάφορα προγράμματα που έχω αναπτύξει κατά καιρούς. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία τους ή εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

HydroCalc

Το HydroCalc 2020 υπολογίζει απλά και γρήγορα σωλήνες υπό πίεση, αντλίες, αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια, αποχετευτικούς αγωγούς και εκχειλιστές. Επικοινωνήστε μαζί μου για να λάβετε μία άδεια χρήσης ή κάντε κλικ εδώ εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Δωρεάν λογισμικό

Επικοινωνώντας μαζί μου είναι δυνατόν να προμηθευτείτε τα εξής σχεδιαστικά εργαλεία:

  1. CrossDesigner – Δημιουργία διατομών σε περιβάλλον CAD με δυνατότητα εισαγωγής τους στο HEC-RAS
  2. ProfileDesigner – Σχεδιασμός μηκοτομών σε περιβάλλον CAD
  3. CAS2RAS – Μεταφορά υφιστάμενων διατομών στο HEC-RAS
  4. DLegendMaker – Σχεδιασμός υπομνημάτων σε σχέδια μηκοτομών
  5. CLegendMaker – Σχεδιασμός υπομνημάτων σε σχέδια διατομών
  6. KmDesigner – Εισαγωγή χιλιομέτρησης σε οριζοντιογραφίες

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε δωρεάν τα ακόλουθα προγράμματα:

  1. Irrigation Solver – Πρόγραμμα για τον σχεδιασμό αρδευτικών δικτύων
  2. Polynomial equation solver – Λογισμικό για την επίλυση κυβικών εξισώσεων
  3. Pipe flowrate – Λογισμικό για τον υπολογισμό της παροχής σε σωλήνα

Όταν οδηγηθείτε στον φάκελο με τα αρχεία του συνδέσμου, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να κατεβάσετε και πιέστε το πλήκτρο «Download» για να κατέβει.