Εργασίες

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε άρθρα ή εργασίες σχετικά με διάφορους τομείς της επιστήμης του μηχανικού.

Δυνάμεις αγκύρωσης σε ειδικά τεμάχια ύδρευσης

Εισαγωγή στις στροβιλομηχανές

Πειραματική υδραυλική

Εισαγωγικά στοιχεία υπολογιστικής ρευστομηχανικής

Μεταφορά ύδατος από το φράγμα του Τεμένους προς την πεδιάδα της Δράμας

Ανάπτυξη λογισμικού για την επίλυση αρδευτικών δικτύων (Λήψη του προγράμματος Irrigation Solver μπορεί να γίνει από την σελίδα Λογισμικό)

Εισαγωγή στους γενετικούς αλγόριθμους

Εξομοίωση της λειτουργίας λεκάνης απορροής με γενετικό αλγόριθμο

Επιτρέπεται η εκτύπωση, αποθήκευση και διανομή των παραπάνω άρθρων για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Για ερωτήματα που αφορούν τη χρήση τους για κερδοσκοπικό σκοπό επικοινωνήστε μαζί μου.