Κατασκευή ΨΜΕ και ισοϋψών καμπυλών από τοπογραφικά σημεία

Τα πρωτογενή τοπογραφικά δεδομένα είναι συνήθως σημειακά. Ο μηχανικός αποτυπώνει σημεία με τα οποία αναπαριστά χαρακτηριστικά του εδάφους ή κατασκευών. Η διαδικασία μετατροπής των σημείων αυτών σε τρισδιάστατη επιφάνεια, η οποία παριστάνεται με ισοϋψείς καμπύλες, ορισμένες φορές παρουσιάζει προκλήσεις, ειδικά όταν υπάρχουν κατασκευές (πχ τοιχία). Αυτό συμβαίνει διότι οι κατασκευές επιβάλουν ασυνέχειες στην επιφάνεια του εδάφους. Παραδείγματος χάριν, ένα τοιχίο αντιστήριξης στο πρόσωπο του δημιουργεί οριζοντιογραφικά σημεία με δύο υψόμετρα: ένα στο πόδι του τοιχίου και ένα στην στέψη του. Παρακάτω θα αναπτύξουμε μία μεθοδολογία που υλοποιείται με το AutoCAD και το QGIS, για να κατασκευάσουμε μία λεπτομερή τρισδιάστατη επιφάνεια όταν έχουμε σημειακά πρωτογενή δεδομένα.

Συνέχεια ανάγνωσης «Κατασκευή ΨΜΕ και ισοϋψών καμπυλών από τοπογραφικά σημεία»

Διατομές σε ΨΜΕ (DTM) κάνοντας χρήση του QGIS και εξαγωγή τους στο AutoCAD

Ο σχεδιασμός διατομών πάνω σε ένα Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (ΨΜΕ) είναι μία εργασία που αναπόφευκτα ένας Τοπογράφος Μηχανικός θα καλεστεί να διεκπεραιώσει, ιδίως όταν ασχολείται με μελέτες τοπογραφίας, υδραυλικής και οδοποιίας. Ένα ΨΜΕ αρκετές φορές είναι το τελικό προϊόν μίας εναέριας τοπογραφικής αποτύπωσης με ΣμηΕΑ (κοινώς Drones). Η σημαντικότερη διαφορά του ΨΜΕ με το συμβατικό υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, που είναι το προϊόν μίας επίγειας αποτύπωσης, είναι το μεγάλο πλήθος σημείων του πρώτου συγκριτικά με το δεύτερο. Έτσι αν το pixel του ΨΜΕ έχει π.χ. μέγεθος 10×10 cm, ο σχεδιαστής των διατομών αναγκάζεται να αγνοήσει πληροφορία του ΨΜΕ ώστε να σχεδιάσει την διατομή με έναν διαχειρίσιμο αριθμό χαρακτηριστικών σημείων δικής του επιλογής. Μάλιστα ο σχεδιαστής μηχανικός δεν γνωρίζει πάντα εκ των προτέρων αν επιλέγει τα κατάλληλα σημεία για να αποδώσει ορθά την διατομή. Από την άλλη, δεν γίνεται τα επιλεγμένα σημεία της διατομής να απέχουν 10 cm μεταξύ τους, διότι ο μηχανικός θα δαπανήσει πολύ εργασιακό χρόνο.

Για τον παραπάνω λόγο, δεν συνιστάται να χρησιμοποιηθεί η μακροεντολή CrossDesigner (ή άλλα παρόμοια λογισμικά) για την χάραξη διατομών σε ΨΜΕ καθώς παροτρύνουν τον χρήστη να επιλέξει μεμονωμένα αποτυπωμένα σημεία, τα οποία στην περίπτωση ενός ΨΜΕ μπορεί να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες. Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, θα παρουσιαστεί μία εναλλακτική μεθοδολογία για τον σχεδιασμό διατομών με το λογισμικό QGIS, που παρακάμπτει το χρονοβόρο βήμα της επιλογής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σημείων από τον χρήστη. Η μεθοδολογία αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

Συνέχεια ανάγνωσης «Διατομές σε ΨΜΕ (DTM) κάνοντας χρήση του QGIS και εξαγωγή τους στο AutoCAD»

EPANET και DXF2EPA

Το EPANET είναι ίσως το πιο δημοφιλές λογισμικό για την προσομοίωση δικτύων αγωγών υπό πίεση. Σημαντικά προτερήματα του EPANET είναι πως προσομοιώνει περίπλοκα δίκτυα για εκτεταμένες χρονικές περιόδους και ότι έχει δοκιμαστεί σε πληθώρα πραγματικών περιπτώσεων. Επίσης, αξιοσημείωτο πλεονέκτημα του είναι η δωρεάν άδεια χρήσης του.

Προσομοίωση υδραυλικού δικτύου υπό πίεση στο EPANET.

Όμως, μεγάλο μειονέκτημα του EPANET είναι η διεπαφή του χρήστη με το λογισμικό. Είναι δύσκολο κάποιος να δομήσει γρήγορα και αποτελεσματικά το υδραυλικό μοντέλο καθώς πρέπει να το χτίσει εξ ολοκλήρου από την αρχή εντός του EPANET. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό όταν κάποιος έχει χαράξει το δίκτυο στο AutoCAD και θέλει να ξεκινήσει την επίλυση του.

Συνέχεια ανάγνωσης «EPANET και DXF2EPA»

Επικείμενα αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

Προγραμματισμός για εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα γίνεται στον Δήμο Δυτικής Λέσβου με την συνολική αξία των μελετών να αγγίζει τα 1.154.000 €. Τα έργα αφορούν την διευθέτηση υδατορευμάτων συνολικού μήκους 5 km, την μελέτη και ανακατασκευή 5 γεφυριών και την εκτροπή του χειμάρρου Αχέρωντα προς τον χείμαρρο Τσικνιά με μήκος 400 m.

Συνέχεια ανάγνωσης «Επικείμενα αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Δυτικής Λέσβου»

Τοπογράφοι Μηχανικοί στην υπηρεσία της Ιατρικής

Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, με φορείς την Α’ πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική της Σχολής Επιστημόνων Υγείας του ΑΠΘ, το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», αναπτύχθηκε μέθοδος για την λεπτομερή απεικόνιση ενός οργάνου του ανθρώπινου σώματος. Η μέθοδος περιλαμβάνει την λήψη γεωμετρικών στοιχειών για το όργανο του ασθενή μέσω αξονικής ή μαγνητικής τοπογραφίας, την δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου αυτού στον Η/Υ και την τρισδιάστατη εκτύπωση του.

Συνέχεια ανάγνωσης «Τοπογράφοι Μηχανικοί στην υπηρεσία της Ιατρικής»